Áiseanna Áitiúla

Caith súil ar an achar timpeall

Tá neart áiseanna áitiúla timpeall orainn an seo agus soláthar déanta ag an Charn ar gach riachtanas.

An Carn

Is lárionad pobail é An Carn atá i gcroílár Charn Tóchair. Tá siopa ceardaíochta agus oifig phoist ann, leabharlann phobail, oifigí d’oibrithe tionscadail, agus seomraí comhdhála fá choinne oiliúna agus le ligean ar cíos go príobháideach.

Tá réimse leatha ranganna fóillíochta agus gairme san ionad don phobal.

Faigh amach tuilleadh ag www.ancarn.org

Carntogher Heritage Trail

Tá lear mór suíomhanna tábhachtacha seandálaíochta agus timpeallachta i gceantar Charn Tóchair atá ceangailte le chéile ar Shlí Oidhreachta Charn Tóchair, le gur féidir tuigbheáil níos fearr a fháil ar ár stair agus tionchar an duine a rianú ar an timpeallacht áitiúil, ón ré Neoiliteach go dtí an lá atá inniu ann. Is féidir treoir agus léarscáil, ina bhfuil léarscáileanna de chosáin siúil ar Shliabh Charn Tóchair, a íoslódáil thíos.

An Croí, Teach Caife agus Bistro

Tabhair cuairt ar ár gcaifé duaisbhainteach agus tú sa cheantar.
Suite in An Carn, tá ráchairt mhór ag cuairteoirí agus muintir na háite araon ar an timpeallacht chompordach ghleoite, chomh maith le bia an- bhlasta.
Bricfeasta, lón, tae agus caife, Luan go Sathairn.

An Coire Ionad Ealaíon

Is ionad ealaíon ilfheidhme é An Coire ina mbíonn clár ealaíon agus ceoil i rith na bliana.
Téigh go ancorn.org lena fháil amach cad é atá ar siúl sa cheantar áitiúil.

An Teach Glas, Lóistín Féinfhreastal

Bain sult as tréimhse níos faide ag fanacht agus ag amharc thart sa cheantar álainn seo agus cuir teach lóistín in aice láimhe in áirithe. Tá trí sheomra leapa i dTeach Loch Bran agus i dTeach Shí Finn, agus tá áiseanna en suite in dhá sheomra sa dá theach. Tá spás ann d’ochtar i ngach teach acu, le seomra dúbailte, seomra do bheirt agus seomra do thriúr.

Siopa An Carn

Tá meas leitheadach ar Shiopa An Carn mar shiopa bronntanas cáiréiseach a dhíríonn ar earraí ceardaíochta agus bronntanais Éireannacha chomhaimseartha. Is féidir cuid dár dtáirgí a phearsantú, mar sin is cinnte go dtiocfaidh tú ar an bhronntanas fhoirfe.