Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Droim nDamh

Tosaíonn d'eachtra anseo

Fáilte
go dtí Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Tá Droim nDamh oscailte gach lá don bhliain agus go hiomlán saor in aisce do chuaiteoirí.

Tá an tearmann i gcomhsheilbh Choiste Forbartha Charn Tóchair agus an Iontaobhais Coillearnaí. Comhoibríonn an dá eagraíocht lena chinntiú go ndéantar an iarsma speisialta seo de thírdhreach ársa Éireannach a chosaint agus a chaomhnú i rith an ama.

Suite ar imeall Shliabh Speirín, tá éagsúlacht shaibhir gnáthóg sa tearmann, lena n-áirítear coillearnach ársa, bogach agus cluain, agus tá abhainn na Griollaí ar feadh a imill. Is dídean é don dúlra agus is cinnte go bhfaighidh tú spléachadh ar rud éigin speisialta le linn do chuairte.

Treoraíonn na cosáin siúil ghrádaithe thú tríd an tearmann dúlra mar a dtiocfaidh tú ar neart áiteanna le do scíste a ligean agus picnic a bheith agat.

B’fhéidir go bhfeicfidh tú ár n-eallach de phór tearc a úsáidtear fá choinne innilt chaomhnaithe, agus ní bhíonn Puimpcín an mhuc i bhfad ar shiúl am ar bith.

Cibé acu a chaithfeas tú uair an chloig nó an lá ar fad, tá neart le tairiscint ag an tseoid seo i bhfolach.

Cad é atá ar siúl?

Ár n-imeachtaí

Fáiltímid roimh chuairteoirí ar ár n-imeachtaí pobail ar an tearmann dúlra.
Lean leathanach facebook Thearmann Dúlra Dhroim nDamh le coinneáil ar an eolas faoina bhfuil ar siúl. Is féidir leat chomh maith leathanach facebook An Carn a leanstan chomh maith lena fheiceáil cad iad na himeachtaí atá ar siúl, lena n-áirítear gigeanna in An Aoire, Ionad Ealaíon, agus oícheanta téama in An Croí, Teach Caife & Bistro.

What are our values at Drumnaph

we take conservation seriously
Reliable & Quality Services
Professional Local Experts
Family Friendly
Safety Comes First
Environmental Responsibility
Community

Cosáin mhóréilimh

Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Bealach an Ruachain

1 km

Am
20 Bom
Fad
1 km
Deacracht
Furasta

Bealach Loch Bran

1.5 km

Am
30 Bom
Fad
1.5 km
Deacracht
Furasta

Bealach Coille

4 Km

Am
80 Bom
Fad
4 Km
Deacracht
Measartha