Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Bronn

Más rud égur mhaith leat tacú linn amach anseo, thig leat cuid airgid a bhronnadh thíos

DÉANANN ÁR nGRÚPA DEONACH, Cairde Dhroim nDamh, BAINISTÍOCHT AR DHROIM NDAMH. Is grúpa díograiseach iad Cairde Dhroim nDamh ar go leor dóigheanna. Cuideoidh do shíntiús linn;

  • Cosáin agus foirgnimh nua a chaomhnú.
  • Oiliúint a chur ar fáil d’oibrí deonacha le hobair chaomhnaithe a dhéanamh.
  • Leanúint ag cur imeachtaí oideachasúla ar fáil do gach duine, idir óg agus aosta.
  • An Tearmann a chur chun cinn mar shuíomh speisialta faoi bhainistíocht an phobail.
  • Obair a dhéanamh lenár gcomhpháirtithe chun bithéagsúlacht a chothú.